auf Deutsch  in english  på svenska            Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 


Skärgårdsporten Småland


Skärgårdsporten Småland är ett samlat hem på webben för information om öar och platser, företag och föreningar i skärgården. Här kan du läsa om vad som händer i skärgården och blir du medlem har du möjlighet att publicera information om dina egna verksamheter och din egen ö i området. Målet med Skärgårdsporten är att skapa ett forum för utbyte idéer och erfarenheter, en plattform för information och marknadsföring av skärgården och ett effektivt verktyg för kommunikation.

Skärgårdsporten startades som ett samarbetsprojekt mellan fem olika föreningar som är verksamma längs med kusten och i skärgården: Smålandskustens Skärgårdsförening, Mellanskärgårdens Intresseförening, Föreningen Tjust Allmogebåtar, Kalmar läns fiskareförbund och Sjöfararkusten Småland * Öland. Projektet har finansierats av EU Mål 2 öarna, Regionförbundet i Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och kommunerna Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Mål 2 öarna-projektet pågick mellan hösten 2006 och hösten 2007. Under projekttiden har en styrgrupp, som bestått av en representant från vardera föreningen och en representant från Västerviks kommun, träffats regelbundet tillsammans med projektets webbutvecklare och projektledare, för att stämma av och ta projektet framåt.

Styrgruppen:
Jerry Engström, Smålandskustens Skärgårdsförening
Anders Berg, Sjöfararkusten Småland * Öland
Christer Strömbom, Föreningen Tjust Allmogebåtar
Mats Ohlsson, Kalmar läns fiskareförbund
Anna Svensson, Västerviks kommun
Yvonne Lindberg/Einar Romestrand, Mellanskärgårdens Intresseförening
Åsa Nilsson, webbutvecklare
Lina Johansson, projektledare

Efter att projekttiden gått ut fortsätter arbetet med att driva Skärgårdsporten vidare, dels genom föreningarnas ideella engagemang och Skärgårdsportens medlemmar. 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz
Gästhamn Hasselö Sand