auf Deutsch  in english  på svenska            Sitemap       Links       Logg in       Become a member
 


Blankaholms turistservice

Turistinformation och förmedling av tips och mycker mer!

Varmt välkomna!


Öppet:

Öppet året runt!

Contact/booking

Contactperson: 

Jan Folke

Address: 

Brygghuset, Blankaholm
590 91 Blankaholm

Telephone: 

0490-702 06

Subphone: 

070-388 86 88

Island/locality: 

 Blankaholm

E-mail: 

infoblankaholm.nu

Website: 

http://www.blankaholm.nu/turist


 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz
Blankaholms Gästhamn