auf Deutsch  in english  på svenska            Sitemap       Links       Logg in       Become a member
 


Sladö byalag

Sladö byalag grundades 1999 och alla som äger en fastighet på ön är medlemmar. Det spelar ingen roll om man är fast- eller fritidsboende, alla har lika rösträtt.

Byalaget grundades genom samråd med alla hemmansägare på ön och när det var bildat gick man vidare med samordningsintresset till fisknäringen. Grunden var en utvecklingsbar fiskevårdsplan, med fiskevattenkartor som Anders Gustavsson uppdaterat. Verksamheten leds av en Fiskestyrelse under det långa namnet Sladö Fiskevårdsområdesförening.

I Sladö byalag diskuterar har man hand om fiskvårdsområdet och man diskuterar också gemensamma angelägenheter. Trots att man inte har varit igång mer än några år så byalaget redan betytt mycket för aktiviteterna, utvecklingen och sammanhållningen. Bland annat så har man byggt en brandbod, haft brandövningar och en gemensam arbetsdag. Då satte man upp nya grindar, göt en kaj och tillverkade nytt brunnslock till byakällan.

Byalaget har en styrelse och en arbetsgrupp, som båda består av fem personer. Byaman just nu är Karl-Erik Karlsson. Sladö består av elva gårdar och på varje gård finns en kontaktman som har ansvar för att sprida information till de övriga medlemmarna som tillhör samma gård.

Om du vill veta mer om Sladö byalag kontakta byaman Karl-Erik Karlsson.


Contact/booking

Contactperson: 

Karl-Erik Karlsson

Address: 

Sladö
593 91 Västervik

Telephone: 

0490-910 92

Subphone: 

070-25 25 931

Island/locality: 

 Sladö

E-mail: 

ingamail.com

Website: 


 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz