auf Deutsch  in english  på svenska            Sitemap       Links       Logg in       Become a member
 


Marsöfiskaren AB

Aktiebolaget är nybildat och har sitt säte på Marsö i Misterhults skärgård. Företagets planerade verksamhet omfattar förädling och försäljning av fisk på den lokala och regionala marknaden. Bolaget har tre delägare som är boende och verksamma på Marsö.

Bolaget håller just nu på att uppföra en ny förädlingsanläggning, som är beläggen vid stranden mitt i Marsö by. Det är tänkt att anläggningen ska stå klar för att tas i bruk inför halvårsskiftet 2008.Öppet:

Meddelas när verksamheten har kommit igång.

Pris:

Aktuella priser kommer att meddelas så snart verksamheten har kommit igång.

Contact/booking

Contactperson: 

Ulf Ohlsson

Address: 

Marsö
572 95 FIGEHOLM

Telephone: 

0491-360 61

Subphone: 

070-205 73 61

Island/locality: 

 Marsö

E-mail: 

ulfchohlssonyahoo.com

Website: 


 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz
Gästhamn Hasselö Sand