auf Deutsch  in english  på svenska            Sitemap       Links       Logg in       Become a member
 


Marsö Byalag

Marsö Byalag har sitt säte på Marsö i Misterhults skärgård. Medlemmarna i byalaget vill:

- främja öns näringsliv
- förbättra levnadsvillkoren
- vårda natur- och kulturmiljön

Medlemskap kan erhållas av fastighetsägare på Marsö samt närstående till sådan som vill verka enligt föreningens ändamål. Medlemskap kan erhållas genom skriftlig anmälan till byalagets styrelse.

Pris:

Medlemsavgiften är 100 kronor/år.

Contact/booking

Contactperson: 

Mats Ohlsson

Address: 

Marsö 8
572 95 FIGEHOLM

Telephone: 

0491-360 36

Subphone: 

070-967 99 42

Island/locality: 

 Marsö

E-mail: 

mats.ssftelia.com

Website: 


 
 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz